loading

Sách, tuyển tập

Lý thuyết nhóm là gì ? / G. Papi

Tác giả : G. Papi

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 231tr. : tranh ảnh, 16 tờ tranh ảnh màu ; 22cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1396
(K08.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top