loading

Sách, tuyển tập

Tổ chức và kế hoạch xí nghiệp công nghiệp. T.4 / I.G. Iốpphie ; Phòng Nghiên cứu dạy về tổ chức và kế hoạch xí nghiệp công nghiệp của trường đại học Nhân dân Trung Quốc ; Phùng Như Thạch d.

Tác giả : I.G. Iốpphie ; Phòng Nghiên cứu dạy về tổ chức và kế hoạch xí nghiệp công nghiệp của trường đại học Nhân dân Trung Quốc ; Phùng Như Thạch d.

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 125tr. ; 24cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 6778
(K08.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top