loading

Sách, tuyển tập

Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành : Văn bản được hợp nhất, cập nhật đến năm 2019 / ĐặngVăn Thống tuyển chọn

Tác giả : ĐặngVăn Thống tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 591 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048983031

Số phân loại : 346.597048

Chủ đề : 1. Quyền tác giả -- Việt Nam. 2. Sở hữu công nghiệp -- Việt Nam. 3. Sở hữu trí tuệ -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 728/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 729/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top