loading

Sách, tuyển tập

Hoài Thanh toàn tập. T.2

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1418 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Nhà phê bình văn học -- Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1486/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1487/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.11657
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top