loading

Luận án, luận văn

Ánh xạ co với nhiễu Compact / Lê Hoàn Hóa

Tác giả : Lê Hoàn Hóa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 91 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 511.326

Chủ đề : 1. Ánh xạ. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6276
Phục vụ đọc tại chỗ
Top