loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu các giải pháp can thiệp kỹ thuật mật mã vào quá trình bảo mật thông tin trên mạng máy tính / Đặng Vũ Sơn

Tác giả : Đặng Vũ Sơn

Nhà xuất bản : Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 005.82

Chủ đề : 1. An toàn dữ liệu -- Tóm tắt. 2. An toàn máy tính -- Tóm tắt. 3. Khoá mã dữ liệu (Tin học) -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Mạng máy tính -- Biện pháp an toàn -- Tóm tắt. 6. Mật mã -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12908
Phục vụ đọc tại chỗ
Top