loading

Sách, tuyển tập

Giải tích hàm

Tác giả : Nguyễn Phụ Hy

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 179tr. ; 23cm

Số phân loại : 515.70711

Chủ đề : 1. Giải tích hàm -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 200/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 201/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top