loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sử dụng phương pháp giải tích vào một số bài toán biên phi tuyến / Bùi Tiến Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hội Nghĩa

Tác giả : Bùi Tiến Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hội Nghĩa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 108 tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Bài toán biên phi tuyến. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 12970
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12971 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 15652
(K07.29_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top