loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bài toán ngược trong lý thuyết nhiệt / Phạm Hoàng Quân ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đình Áng, Nguyễn Cam

Tác giả : Phạm Hoàng Quân ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đình Áng, Nguyễn Cam

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 178 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.357

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân). 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Phương trình nhiệt. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 12959
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12961 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 15676
(K07.29_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top