loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu để vận dụng phương thức tham dự của người dân vào các dự án quy hoạch đô thị ở Việt Nam / Đỗ Phú Hưng

Tác giả : Đỗ Phú Hưng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến Trúc T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159 tờ : minh họa ; 30cm + 01 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 307.1216022

Chủ đề : 1. Trường Đại học Kiến Trúc T.P. Hồ Chí Minh -- Luận án. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quy hoạch đô thị -- Việt Nam -- Công dân tham gia. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 12956
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12958 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top