loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tương quan lâm sàng, hình ảnh học, tiên lượng của nhồi máu não tuần hoàn sau / Lê Tự Phương Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Thành

Tác giả : Lê Tự Phương Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Thành

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 197 tờ : tranh ảnh, biểu đồ (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 616.81

Chủ đề : 1. Bệnh mạch máu não. 2. Não -- Nhồi máu. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12930
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15638
Phục vụ đọc tại chỗ
Top