loading

Sách, tuyển tập

Những tay chèo không mỏi : phóng sự-phỏng vấn / Nguyễn Tam Phù Sa

Tác giả : Nguyễn Tam Phù Sa

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 174tr. : minh họa ; 20cm

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Phóng sự. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 291/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 292/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top