loading

Sách, tuyển tập

Flash dù trong nghệ thuật chụp ảnh màu / Minh Thành

Tác giả : Minh Thành

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 196 tr. : hình vẽ ; 19 cm

Số phân loại : 771.447

Chủ đề : 1. Ánh sáng nhiếp ảnh. 2. Nhiếp ảnh màu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1689/95
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top