loading

Sách, tuyển tập

Sử dụng và bảo trì máy ảnh điện tử / Nguyễn Văn Thanh

Tác giả : Nguyễn Văn Thanh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 55 tr. : hình vẽ, tranh ảnh ; 19 cm

Số phân loại : 771.3

Chủ đề : 1. Máy ảnh. 2. Nhiếp ảnh -- Kỹ thuật số. 3. Nhiếp ảnh -- Thiết bị và cung cấp thiết bị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1284/95
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top