loading

Sách, tuyển tập

Kỷ nguyên mới trong nhiếp ảnh / Nguyễn Văn Thanh biên soạn

Tác giả : Nguyễn Văn Thanh biên soạn

Nhà xuất bản : Nxb. Đồng Tháp

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Đồng Tháp

Mô tả vật lý : 88 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 19 cm

Số phân loại : 770.9

Chủ đề : 1. Nhiếp ảnh -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.02413
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 798/95
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top