loading

Sách, tuyển tập

Liuxia lớn và Liuxia bé / Irina Pivôvarôva

Tác giả : Irina Pivôvarôva

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 197

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 28tr. : hình vẽ ; 21cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1500
(K08.03_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top