loading

Sách, tuyển tập

Phan Cự Đệ - tuyển tập. T.1 : Văn học Việt Nam thế kỷ XX tác gia và tác phẩm / Lý Hoài Thu tuyển chọn

Tác giả : Lý Hoài Thu tuyển chọn

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 739 tr. : chân dung, tranh ảnh màu ; 25 cm

Số phân loại : 895.9223080034

Chủ đề : 1. Phan Cự Đệ, 1933-. 2. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1961/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top