loading

Sách, tuyển tập

Văn học Việt Nam thế kỷ XX : tiểu thuyết 1945-1975. Q.1, T.20 / Mai Quốc Liên ch.b. ; Mai Quốc Liên [và nh.ng. khác] b.s

Tác giả : Mai Quốc Liên ch.b. ; Mai Quốc Liên [và nh.ng. khác] b.s

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1091 tr. : chân dung ; 24 cm

Số phân loại : 895.922080034

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- 1954 - 1975. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1734/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1735/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top