loading

Sách, tuyển tập

Thắng lợi trọn vẹn : truyện ký và ký sự / Tô Phương

Tác giả : Tô Phương

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 243tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Ký sự. 2. Truyện ký. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3500/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 3501/2006
(12225)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top