loading

Sách, tuyển tập

Lênin với các cháu nhỏ / V. Bônsơ Bơruêvích ; ng.d. Hoàng Hải

Tác giả : V. Bônsơ Bơruêvích ; ng.d. Hoàng Hải

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 13tr. : hình vẽ ; 13x19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 942/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top