loading

Sách, tuyển tập

Lênin ngày bé / thơ của Phạm Hổ ; bìa của Trần Duy ; m.h. của Trần Duy, Đào Thế

Tác giả : thơ của Phạm Hổ ; bìa của Trần Duy ; m.h. của Trần Duy, Đào Thế

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 23tr. : hình vẽ, chân dung ; 24cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 4739
(K08.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top