loading

Sách, tuyển tập

Người Quảng đi ăn mì quảng : tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : [20-?]

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.9228408

Chủ đề : 1. Tạp văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 2905/2006
(K07.03_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 2906/2006
(K07.03_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top