loading

Sách, tuyển tập

Trở về : truyện ngắn / Nguyễn Thị Việt Nga

Tác giả : Nguyễn Thị Việt Nga

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 183tr. : hình vẽ ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2881/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2882/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top