loading

Sách, tuyển tập

Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới / Trần Văn Tuấn, Hồ Phương

Tác giả : Trần Văn Tuấn, Hồ Phương

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 747tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1736/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top