loading

Sách, tuyển tập

Hỏi đáp về thâm canh rau / Đinh Văn Lữ ch.b., Tạ Thu Cúc, Lê Trọng Văn

Tác giả : Đinh Văn Lữ ch.b., Tạ Thu Cúc, Lê Trọng Văn

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 113tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 MVb 407
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 11208 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top