loading

Sách, tuyển tập

Hỏi đáp về thâm canh cây có sợi : đay, cói, bông, gai, dâu / Đinh Văn Lữ ch.b

Tác giả : Đinh Văn Lữ ch.b

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 105tr. : tranh ảnh ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 4487
(K08.07_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 MVb 382
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 10755 D
(K10.03_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top