loading

Sách, tuyển tập

Người nói tiếng bồ câu : tuyển truyện ngắn hay và mới nhất / Mạc Can

Tác giả : Mạc Can

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 230tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 2527/2006
(11518)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2528/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top