loading

Sách, tuyển tập

La Grande encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, par une société de savants et de gens de lettres. T.18 : Franco - Gonon / sous la dir. de MM. Berthelot [et al.]

Tác giả : sous la dir. de MM. Berthelot [et al.]

Nhà xuất bản : H. Lamirault

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : [4],1200tr. : minh họa, 4 bản đồ màu ; 31cm

Số phân loại : 034.1

Chủ đề : 1. Bách khoa thư và từ điển. 2. Bách khoa thư và từ điển Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 K 286
(K10.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top