loading

Sách, tuyển tập

Hệ tư tưởng Đức. Ph.1: Phơ bách / C. Mác, F. Ăngghen

Tác giả : C. Mác, F. Ăngghen

Nhà xuất bản : Sự thật

Năm xuất bản : 1962

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 95 tr. ; 19cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Triết học Đức -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2302 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 5405 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top