loading

Sách, tuyển tập

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê

Tác giả : Nguyễn Văn Lê

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 19957

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 199tr. : minh họa ; 19 cm

Chủ đề : 1. Khoa học -- Phương pháp luận. 2. Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.09961
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top