loading

Sách, tuyển tập

景印國粹學報舊刊全集 T.13 / 王云五

Tác giả : 王云五

Nhà xuất bản : Đài Loan thương vụ ấn thư quán phát hành,1905-1911

Mô tả vật lý : tr.6659-7368; 19cm

Số phân loại : 039.951

Chủ đề : 1. Bách khoa thư và từ điển Trung Quốc. 2. Tiếng Trung Quốc -- Từ điển.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bộ sách Cảnh Ấn Quốc Tuý Học Báo Cựu San Toàn Tập gồm 20 tập, do học giả nổi tiếng Vương Vân Ngũ chủ biên. Bộ sách là tài liệu quý về những tinh tuý trong tư tưởng , học thuyết... của những học giả Trung Quốc nổi tiếng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 208
Phục vụ đọc tại chỗ
Top