loading

Sách, tuyển tập

The World almanac and book of facts / ed. by Luman H. Long

Tác giả : ed. by Luman H. Long

Nhà xuất bản : Newspaper Enterprise Association

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : N. Y. ;

Mô tả vật lý : 912tr. : bản đồ, 10 tờ hình vẽ, bản đồ màu ; 20cm

Số phân loại : 317.305

Chủ đề : 1. Thống kê -- Xuất bản phẩm định kỳ. 2. Niên giám, Hoa Kỳ -- 1968.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 K 5200
(K10.37_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top