loading

Sách, tuyển tập

中文大辞典. Q.3 / 张其昀

Tác giả : 张其昀

Nhà xuất bản : Sở nghiên cứu văn hóa Trung Quốc,1963

Nơi xuất bản : Thành phố Đài Bắc

Mô tả vật lý : tr.947-1396; 26cm

Số phân loại : 039.951

Chủ đề : 1. Bách khoa thư và từ điển Trung Quốc. 2. Tiếng Trung Quốc -- Từ điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 155
Phục vụ đọc tại chỗ
Top