loading

Sách, tuyển tập

Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh / Tố Hữu ; Tuấn Thành [và nh.ng. khác] tuyển soạn

Tác giả : Tố Hữu ; Tuấn Thành [và nh.ng. khác] tuyển soạn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 1163tr. : chân dung ; 21cm

Số phân loại : 895.9221009

Chủ đề : 1. Tố Hữu, 1920-2002 -- Tiểu sử. 2. Giải thưởng Hồ Chí Minh. 3. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 4. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 5. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 6. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 872/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 873/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top