loading

Sách, tuyển tập

Ecology : concepts and applications / Manuel C. Molles

Tác giả : Manuel C. Molles

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : 20002

Nơi xuất bản : Boston [etc.]

Mô tả vật lý : xviii,586tr. : minh họa màu ; 28cm

ISBN : 007029416X

Số phân loại : 577

Chủ đề : 1. Sinh thái học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 4425
(k09.41_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top