loading

Jan video topics 2005-11 [electronic resource] : 15min. / PAL : English/French/Spanish/Arabic/Chinese/Korean

Nhà xuất bản : Sun U'tima

Năm xuất bản : 200-?]

Nơi xuất bản : Chiyoda-ku, Tokyo

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in

Chủ đề : 1. Nhật Bản -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Nhật Bản -- Mô tả và du lịch. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 2532
Phục vụ đọc tại chỗ
Top