loading

Sách, tuyển tập

Họa sĩ thỏ nâu / Nam Cường phỏng d. ; Phùng Phẩm vẽ Chú mèo đi chợ / thơ Nguyễn Trọng Tạo ; tranh Trần Văn Thọ

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 7,7tr. : hình vẽ màu ; 12cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 19837
(K08.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top