loading

Sách, tuyển tập

Nhật ký trong tù = Ngục trung nhật ký : thơ Việt Nam chọn lọc / Hồ Chí Minh

Tác giả : Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản : Nxb. Đồng Nai

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 177 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922132

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Tù nhân chính trị -- Trung Quốc -- Hồng Kông -- Nhật ký. 3. Tù nhân chính trị -- Việt Nam -- Nhật ký. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.09246
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top