loading

Luận án, luận văn

Phương pháp chiếu lặp giải một số bài toán biên của hàm giải tích

Tác giả : Lê Xuân Giảng

Nhà xuất bản : Viện Tin học

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 122 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 515.73

Chủ đề : 1. Hàm giải tích. 2. Toán học tính toán -- Bài toán biên của hàm giải tích.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5980
Phục vụ đọc tại chỗ
Top