loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Đất ngập nước Việt Nam - hệ thống phân loại / Nguyễn Chí Thành [và nh.ng. khác] b.s

Tác giả : Nguyễn Chí Thành [và nh.ng. khác] b.s

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 138tr. : tranh ảnh màu ; 27cm

Số phân loại : 551.41

Chủ đề : 1. Đất ngập nước -- Việt Nam -- Khía cạnh môi trường. 2. Đất ngập nước -- Việt Nam -- Phân loại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 846/2006
(K08.41_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top