loading

Sách, tuyển tập

Tiếng Hoa cấp tốc / Dương Việt Trung

Tác giả : Dương Việt Trung

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 705tr. ; 18cm

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.08010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top