loading

Sách, tuyển tập

Đàm thoại Nhật – Hoa - Anh – Việt / Lê Xuân Tùng

Tác giả : Lê Xuân Tùng

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 259tr. ; 18cm

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại. 2. Tiếng Nhật -- Tiếng Nhật đàm thoại. 3. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.08007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top