loading

Sách, tuyển tập

Trăm sông về biển : tiểu thuyết / Nguyễn Đông Thức

Tác giả : Nguyễn Đông Thức

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 293tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1410/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1411/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.07790
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top