loading

Sách, tuyển tập

Statistical abstract of the United States : 1970 / prep. under the dir. of William Lerner

Tác giả : prep. under the dir. of William Lerner

Nhà xuất bản : U.S. Gov. Print. Off.

Năm xuất bản : 1970

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : xxiv,1018tr. : bản đồ, biểu đồ ; 23cm

Số phân loại : 317.3

Chủ đề : 1. Hoa Kỳ -- Thống kê -- Ấn phẩm định kỳ -- 1970.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 K 5013
(K10.37_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top