loading

Sách, tuyển tập

Ansys và mô phỏng trong công nghiệp bằng phần hữu hạn : giáo trình dùng cho các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật ... thuộc các hệ đào tạo / Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

Tác giả : Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 20063

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 252tr. : minh họa ; 26cm

Số phân loại : 620.00285530711

Chủ đề : 1. Ansys (Hệ thống máy tính) -- Giáo trình. 2. Mô phỏng máy tính -- Giáo trình. 3. Phương pháp phần tử hữu hạn -- Chương trình máy tính -- Giáo trình. 4. Thiết kế bằng máy tính -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 754/2006
(K08.41_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 755/2006
(K08.41_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top