loading

Sách, tuyển tập

Hạnh phúc ngắn ngủi của Mắc Cômbơ : tập truyện / Ơnext Hêminguây ; Nhiều người dịch

Tác giả : Ơnext Hêminguây ; Nhiều người dịch

Nhà xuất bản : Tác phẩm mới

Năm xuất bản : 1986

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 357 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 813.52

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 495/87
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 1434
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top