loading

Sách, tuyển tập

Guide pratique du traitement des douleurs / Thierry Binoche, Caroline Martineau

Tác giả : Thierry Binoche, Caroline Martineau

Nhà xuất bản : Masson

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : xxvii,339tr. : minh họa ; 21cm

ISBN : 2-294-01735-8

Số phân loại : 612.88

Chủ đề : 1. Đau. 2. Đau lâm sàng. 3. Đau -- Chẩn đoán. 4. Đau -- Điều trị. 5. Đau -- Khía cạnh sinh lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 365/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top