loading

Sách, tuyển tập

Tác phẩm chọn lọc. T.1 / Lê Văn Trương ; Triều Xuân s.t., tuyển chọn và g.th

Tác giả : Lê Văn Trương ; Triều Xuân s.t., tuyển chọn và g.th

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 865tr. : chân dung ; 24cm

Số phân loại : 895.922080034

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 569/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top