loading

Sách, tuyển tập

288 cơ hội & kế sách làm giàu / William Osler ; Minh Giang, Minh Châu b.d

Tác giả : William Osler ; Minh Giang, Minh Châu b.d

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 583tr. ; 19cm

Số phân loại : 381.1

Chủ đề : 1. Bán hàng. 2. Kinh doanh. 3. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1254/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1255/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top