loading

Sách, tuyển tập

Đại cương lịch sử triết học phương Tây / Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, Nguyễn Anh Tuấn

Tác giả : Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, Nguyễn Anh Tuấn

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 720tr. ; 21cm

Số phân loại : 190.7

Chủ đề : 1. Triết học Phương Tây -- Lịch sử -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 453/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 454/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.10251
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top